• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Інформація для батьків

/Files/images/675894.jpg

LEGO-конструювання- інноваційна технологія різнобічного розвитку дітей дошкільного віку

/Files/images/загруженное.jpg

Дошкільне дитинство - це вік гри. Малюк, в грі, не тільки пізнає світ, а й висловлює до нього своє ставлення. Чи завжди ми, дорослі, уважно і серйозно ставимося до дитячої гри? Чи можемо «на рівних» грати з дитиною, вибирати для нього найбільш цікаву і корисну іграшку? Чи можемо зробити так, щоб гра стала дійсно розвиваючим, виховуючим і коригувальним засобом? Необхідність постійної уваги до гри дітей з боку дорослих обумовлена тим, що вона є критерієм психофізичного розвитку дошкільника. Крім традиційних методик навчання останнім часом в психолого-педагогічному процесі все ширше використовуються ЛЕГО - технології. Однією з них є конструктивно-ігровий засіб ЛЕГО ДУПЛА, що володіє рядом характеристик, які значно відрізняють його від інших конструкторів, насамперед - великим діапазоном можливостей.Кожна дитина любить і хоче грати, але не кожен може навчитися це робити самостійно, та ще й не з кожною іграшкою. У той же час, як показали експериментальні дослідження, гра в ЛЕГО ефективно сприяє розвиткові дітей.

Підкреслюючи соціальну значимість іграшок і порівнюючи їх з міні-предметами реального світу, через які дитина доповнює уявлення про навколишній світ, Г.В. Плеханов і Б.П. Нікітін в той же час відзначали, що ці готові іграшки позбавляють дитину можливості творити самому.Дитина отримує все готове, йому не треба думати і працювати над тим, якою має бути його іграшка. Вони створюють дітей-споживачів, а не дітей-творців». У той же час навіть самий маленький набір будівельних елементів відкриває дитині новий світ. Дитина не споживає, він творить: створює предмети, світ і життя. Маніпулюючи з елементами ЛЕГО, дитина вчиться добра,творчості,радості.Багаторічні зусилля датських педагогів, вчених і конструкторів привели до створення розгалуженої системи наборів ЛЕГО, яка знайшла широке застосування в усьому світі. В останні роки ЛЕГО все більш широко застосовується при вирішенні психолого-педагогічних завдань і в нашій країні.

Переваги конструктора ЛЕГО

Конструктори фірми ЛЕГО мають низку характеристик, що значно відрізняють їх від інших конструкторів, насамперед великим діапазоном можливостей, багатофункціональністю, сучасними технічними та естетичними характеристиками, використанням їх в різних ігрових та навчальних цілях. При виробництві вживаються натуральні матеріали, серед яких бурштин, шерсть, протеїн, а також інші. В даному випадку відсутні важкі метали, серед яких свинець, ртуть. Дуже міцна пластмаса до впливу слини. І при цьому, ці пластмаси не втрачають своїх якостей з плином часу. Будь-який елемент ЛЕГО розрахований на п'ятдесят тисяч зчеплень. Досить сумнівно, що дитина за своє дитинство встигне так багато разів скласти і розкласти модель. Тобто, моделі ЛЕГО можуть переходити з покоління в покоління, тому як не втрачають жодної зі своїх особливостей на протязі довгого часу. Головним завданням ЛЕГО є винахід не цілих іграшок, а тільки одиничних елементів, які можна збирати і розбирати. Завдяки цьому дитина має повну свободу дій. Діти вчаться складати моделі і з'єднувати ці іграшки з іншими іграшками, перебудовувати їх, і знову розкладати.


Вплив конструктора ЛЕГО на розвиток дошкільнят
Людина, яка здатна конструктивно мислити, швидко вирішувати логічні завдання, найбільш пристосована до життя, так як швидко знаходить вихід зі скрутних ситуацій, бере раціональне рішення. Вплив конструктивної діяльності на розумовий розвиток дітей вивчав А.Р. Лурія. Ним був зроблений висновок про те, «що вправи в конструюванні мають істотний вплив на розвиток дитини, радикально змінюючи характер пізнавальної діяльності». Конструктивна діяльність займає вагоме місце в дошкільному вихованні і є складним пізнавальним процесом, в результаті якого відбувається інтелектуальний розвиток дітей: дитина опановує практичними знаннями, вчиться виділяти істотні ознаки, встановлювати відносини і зв'язки між деталями і предметами. У педагогічній практиці широко використовуються різноманітні види конструювання - з деталей конструктора, великогабаритних модулів, з паперу, природних і непридатних матеріалів. З усього різноманіття конструкторів, які використовуються в дошкільному закладі, мені хотілося б зупинитися на ЛЕГО конструкторі, який представляє собою яскравий, барвистий, поліфункціональний матеріал, що надає величезні можливості для пошукової та експериментально-дослідної діяльності дитини. З його допомогою важкі завдання можна вирішити за допомогою захоплюючої творчої гри, в якій не буде переможених, так як кожна дитина може з нею впоратися. Елементи конструктора ЛЕГО мають різні розміри, різноманітні за формою, прості варіанти скріплення з іншими елементами. Варіантів скріплення ЛЕГО - елементів між собою досить багато, що створює практично необмежені можливості створення різних типів будівель та ігрових ситуацій.

За допомогою конструктора LEGO вирішуються завдання освітньої діяльності з дошкільниками за наступними напрямками:

1. Розвиток дрібної моторики рук, стимулюючи в майбутньому загальне мовленнєвий розвиток і розумові здібності. Сучасна педагогіка і дитяча психологія прекрасно простежила взаємозв'язок між розвитком мозку і розвитком моторики рук. Очі й вуха - органи, які сприймають інформацію, але закріплення цієї інформації проводиться методом дії. Діяльність мозку безпосередньо пов'язана з дією рук, зі здатністю точного і тонкого маніпулювання ними. Тому такі ігри, як конструктор ЛЕГО, є саме тими методиками, які розвивають мислення в прямому сенсі цього слова.

2. Навчання правильному і швидкому орієнтуванню в просторі.

3. Отримання математичних знань про рахунок, форму, пропорції, симетрії.

4. Розширення своїх уявлень про навколишній світ, архітектуру, транспорт, ландшафт.

5. Розвиток уваги, здатності зосередитися, пам'яті, мислення. Коли дитина намагається зібрати кубики конструктора в єдине ціле, він тренує і розвиває моторику рук. Одночасно задіюються зорові рецептори, і координуються рухи. Так, відбувається розвиток мозкової діяльності, яка поступово розділяється на конструктивне і образне мислення. Розвиваючі ігри, подібні ЛЕГО, значною мірою впливають на розвиток образного і конструктивного мислення саме з цієї причини. Але якщо цього роду ігри першого покоління мали вузьку специфікацію, спрямовану виключно на розвиток дрібної моторики, то барвисті кубики ЛЕГО, що випускаються за різними сюжетами, і мають різне спрямування, значно розширили діапазон впливу на мозок дитини.Наприклад, ЛЕГО Дупла, призначені для дітей молодшого віку, і мають розміри , що в два рази перевищують стандартні, дозволяють розвивати і просторове мислення. А ті кубики ЛЕГО, які містять цифри, відносяться до навчальних. Використання поверхні кубика в навчальних цілях дає прекрасний ефект, тому що таким чином в кубиках поєднується відразу ж кілька функцій, корисних для розвитку всіх видів мислення. Розвиток конструктивного мислення дитини з раннього віку є запорукою швидкого засвоєння шкільного матеріалу в майбутньому.

6. Навчання уяві, творчому мисленню.Один з проявів творчих здібностей - вміння комбінувати знайомі елементи по-новому. Робота з ЛЕГО-елементами стимулює і розвиває потенційні творчі здібності кожної дитини, вчить його бачити і руйнувати, що теж дуже важливо. Руйнувати неагресивно, не бездумно, а для забезпечення можливості творення нового. Ще В.В. Зеленський в класифікації ігор, наводячи приклади конструктивних і деструктивних ігор, говорив, що потреба в руйнуванні зберігається у дитини до кінця дошкільного віку. Але, ламаючи свою власну споруду з ЛЕГО, дитина має можливість створити іншу або добудувати із звільнених елементів деякі її частини, виступаючи в ролі творця.

7. Оволодіння умінням подумки розділити предмет на складові частини і зібрати з частин ціле.Конструювання-це вид продуктивної діяльності дошкільника, що передбачає побудову предметів. Його успішність залежить від рівня розвитку мислення і сприйняття дитини. Щоб побудувати конструкцію з будівельного матеріалу, необхідно вміти обстежити об'єкт, розділити його на складові частини -деталі, оцінити їх розмір, просторове розташування, замінити одні деталі іншими в разі потреби. Також для успішності конструювання потрібно вміти представляти майбутній предмет в цілому - з усіх боків, спереду, збоку; особливо уявити невидимі деталі.

Виділяють такі види конструювання:

1) конструювання за зразком;

2) конструювання за моделлю;

3) конструювання за задумом;

4) конструювання за умовами - вимогам, яким повинна задовольняти майбутня конструкція (наприклад, певний розмір);

5) конструювання за кресленнями і наочним схемами;

6) конструювання з теми;Конструювання за зразком полягає в тому, що дітям пропонують зразки будівель, виконаних з деталей конструктора і показ способів їх відтворення.

У даній формі конструювання забезпечується пряма передача дітям готових знань, способів дій. У дітей формуються узагальнені способи аналізу об'єктів і узагальнені уявлення про них, необхідні для успішного здійснення конструювання. Велику роль в цьому відіграє засвоєння дітьми схеми обстеження зразків, побудованої за принципом: від загального - до частин - до загального.Конструювання за моделлю полягає в наступному: дітям у якості зразка пропонують модель, в якій обриси окремих її елементів приховано від дитини. Цю модель діти повинні відтворити з наявного у них конструктора. Таким чином, дитині пропонують певну задачу, але не дають способу її вирішення.Конструювання за задумом володіє великими можливостями для розгортання творчості дітей, для прояву їх самостійності: вони самі вирішують, що і як вони будуть конструювати. Але створення задуму майбутньої конструкції і його здійснення - досить важке завдання. Задуми дітей нестійкі і часто змінюються в процесі діяльності.Конструювання за умовами полягає в наступному: не даючи дітям зразка споруди, малюнків і способів її конструювання, визначають лише умови, яким споруда повинна відповідати і які, як правило, підкреслюють практичне її призначення (наприклад, сконструювати міст певної ширини для пішоходів і транспорту). Завдання конструювання в даному випадку виражаються через умови і носять проблемний характер, оскільки способів їх вирішення не дається.Конструювання за кресленнями і наочним схемами. З деталей конструктора відтворюються зовнішні та окремі функціональні особливості реальних об'єктів, можливості для розвитку внутрішніх форм наочного моделювання. Ці можливості найбільш успішно можуть реалізовуватися при навчанні дітей спочатку побудови простих схем-креслень, що відбивають зразки будівель, а потім, навпаки, практичному конструювання за схемами і кресленнями. В результаті такого навчання у дітей розвиваються образне мислення і пізнавальні здібності, тобто вони починають конструювати і застосовувати зовнішні моделі в якості засобу самостійного пізнання нових об'єктів.Конструювання за темою. Дітям пропонують загальну тематику конструювання. Вони самі створюють задуми конкретних будівель з конструктора і способів їх здійснення. Основна мета конструювання по заданій темі - актуалізація та закріплення знань і умінь.8. Навчання спілкуванню один з одним, повага свого і чужого праці.Педагог керує практичною діяльністю дітей та їх взаємодією, орієнтує дітей на коректну взаємодію в процесі конструювання і в момент обговорення результату роботи. З одного боку, педагог спонукає дитину до активної позиції, ставить його в умови, які спонукають приступити до діяльності. З іншого - виховує відповідальність, вміння підкорятися вимогам колективу, проявляти взаємодопомогу, допомагати тим, кому важко, знаходити способи самовираження. Це дуже важливий результат спільної конструктивної діяльності. Інакше кажучи, педагог вирішує завдання формування і розвитку у дітей комунікативних та регуляторних здібностей і моделювання різних типів взаємодії дітей.
Отже, використання конструкторів LEGO в навчально-виховному процесі дозволяє в цілому підвищити рівень комунікативної компетентності дітей, формує уявлення дітей про навколишній світ, та їх відношення до тієї або іншої проблемної ситуації, сприяє навичкам активної та творчої колективної взаємодії, розвитку творчого потенціалу дітей і підвищенню рівня їх соціальної адаптації.
ІГРИ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКТОРА LEGO
Гра «Розклади за кольором»

Мета: Закріпити колір деталей конструктора LEGO.

Матеріал: цеглинки LEGO синього, червоного, жовтого, зеленого, білого кольорів 2 x 2, 5 коробок відповідного кольору.

Хід гри:Діти по команді ведучого розкладають цеглинки LEGO по коробочках відповідно до кольору.

Гра «Передай цеглинку»Мета: Розвивати координацію руху.

Матеріал: 1 велика цеглинка LEGO.

Хід гри:Ведучий заплющує очі. Діти стоять у колі і за командою ведучого: «Передавай», швидко передають цеглинку один одному. Коли ведучий скаже: «Стоп», він відкриває очі. У кого з дітей виявився цеглинка, той стає ведучим.

Гра «Розклади деталі по місцях»

Мета: закріпити назви деталей конструктора LEGO.

Матеріал: коробочки, деталі конструктора LEGO 2х2, 2х4, 2х6, дзьобик, лапка, овал, півколо.

Хід гри:Дітям даються коробочки і конструктор, розподіляються деталі на кожну дитину по дві. Діти повинні за короткий час зібрати весь конструктор. Хто все збере без помилок той і виграв.

Гра «Знайди споруду»

Мета: Розвивати увагу, спостережливість, уміння співвіднести зображене на картці з моделями споруд.

Матеріал: коробка з картками, моделі споруд.

Хід гри:Діти по черзі дістають з коробки картку, уважно її роздивляються, називають, що зображено і шукають серед запропонованих моделей споруд. Той хто помиляється, бере іншу картку.

Гра «Незвичайний капелюх»

Мета: Розвивати спритність, координацію руху.

Матеріал: велика цеглинка LEGO.

Хід гри:Дитина кладе на голову цеглинку LEGO. Інші діти дають їй завдання. Наприклад, пройти два кроки, присісти, підняти одну ногу, постояти на одній нозі, покружляти. Якщо дитина виконала три завдання і у неї не впала цеглинка з голови – вона виграла і отримує приз.

Старша групаДіти старшого дошкільного віку в іграх більш самостійні і можуть взяти на себе роль ведучого. В іграх розвиваються колективізм, пам'ять, мислення.

Гра «Таємнича торбинка»

Мета: Вчити відгадувати деталі конструктора на дотик.

Матеріал: конструктор LEGO, торбинка.

Хід гри:Ведучий тримає торбинку з деталями конструктора LEGO. Діти по черзі беруть одну деталь і розпізнають її на дотик. Після витягують з торбинки і всім показують.

Гра «Назви і побудуй»

Мета: Вчити працювати в колективі. Закріпити назви деталей конструктора LEGO.

Матеріал: конструктор Лего «Дупло».

Хід гри:Ведучий кожній дитині по черзі дає деталь конструктора. Дитина називає і залишає у себе. Коли у кожної дитини буде по три деталі ведучий дає завдання придумати, побудувати і презентувати з усіх деталей одну споруду.

Гра «Побудуй, не розплющуючи очей»

Мета: Вчити будувати з закритими очима. Розвивати дрібну моторику рук, витримку.

Матеріал: плата, конструктор LEGO.

Хід гри:Перед дітьми плата і конструктор. Діти закривають очі і намагаються що-небудь побудувати. Перемагає той, чия споруда буде цікавішою та оригінальнішою.

Гра «LEGO-подарунки»

Мета: Розвивати інтерес до гри, увагу, пам'ять.

Матеріал: ігрове поле, чоловічки на кількість гравців, гральний кубик – одна сторона з цифрою один, друга з цифрою два, третя з цифрою три, четверта хрестик – пропускаємо хід, LEGO-подарунки.

Хід гри:Діти розподіляють чоловічків між собою. Ставлять їх на гральне поле. Кидають по черзі кубик і рухаються за годинниковою стрілкою. Коли перший чоловічок пройде весь круг. То він виграє і дитина вибирає собі подарунок. Гра продовжується поки всі подарунки не розберуть.

Гра «Запам'ятай розташування»

Мета: Розвивати увагу, пам'ять.

Матеріал: набір конструктора LEGO, плати за кількістю гравців.

Хід гри:Ведучий будує, яку-небудь споруду не більше восьми деталей. Протягом невеликого часу діти запам'ятовують конструкцію, потім споруда закривається, і діти намагаються по пам'яті побудувати таку ж. Хто виконає правильно, той виграє і стає ведучим.

Гра «Вантажники»

Мета: Вчити співвідносити цифру з кількістю. Виховувати бажання та вміння працювати в команді. Розвивати наочно-дійове та образне мислення.

Матеріал: зображення вантажної машини, торбинка з цифрами від 1 до 10,цеглинки конструктора LEGO.

Хід гри:Ведучий пропонує кожній підгрупі обрати цифру від 1 до 10. Учасникам необхідно завантажити машину відповідною кількістю цеглинок, в залежності від обраної цифри.4. Вантаж успішно доставлено, тож приступаємо до будівництва.

Вправа «Творимо, будуємо, вимірюємо»

Мета: Вчити порівнювати величину предметів за допомогою «мірки», вимірювати споруду шляхом збільшення кількості деталей. Розвивати конструктивні навички.

Матеріал: цеглинки конструктора LEGO, макет багатоповерхівки.

Хід вправи:На кожному столику лежить макет багатоповерхівки (на кожному столику різний). Ведучий пропонує учасникам відповісти на запитання, а потім виконати завдання і перевірити свою відповідь.Скільки кубиків потрібно, щоб побудувати таку саму багатоповерхівку як задана?Скільки кубиків потрібно, щоб побудувати багатоповерхівку на 2 кубики вище (нижче), ніж задана? (Таку задачу можна розв’язувати кілька разів, щоразу змінюючи кількість кубиків.)Скільки кубиків потрібно, щоб побудувати багатоповерхівку вищу (нижчу), ніж задана?


10 правил як навчити дитину слухатися

Психіка дитини це чистий аркуш, на який батьки можуть "записати" основні правила поведінки при правильному підході з точки зору психології. Від того, які правила і вимоги ви встановите, залежить ваше і вашого чада спокій. Ось найпростіші підходи до виховання слухняності у дітей.

1. Не скасовуйте встановлені вимоги та розпорядження без крайньої на те необхідності. Дитина повинна знати, що не підлягає обговоренню - відправлятися в належний час увечері в ліжко чи ні.

2. Прохання або вимогу треба формулювати чітко і ясно для дитини. Наприклад, не "Я не розумію, чому так шумно?!", А "Я зайнята важливою справою, тому, будь ласка, не галасуй поки що. Можеш помалювати у своїй кімнаті ". Не варто ставити риторичні запитання на кшталт "Чому твій одяг така брудний?" або "Чому одяг розкиданий?" Краще сказати: "Зніми брудну футболку і одягни чисту", "прибери взуття на місце".

3. Привчіть дитину слухатися з першого слова і відразу ж виконувати доручення. Якщо ви п'ять разів повторите, наприклад, "Вимкни телевізор!", або "Не ходи в брудному взутті по будинку, взуй тапки" і не зробите наступних дій, щоб це було зроблено, малюк буде вважати всі ваші слова порожнім звуком.

4. Між батьками не повинно бути розбіжностей щодо правил, стосовно поведінки дитини, і особливо в присутності малюка. Якщо все ж таки це сталося, то слід прийти до загальної згоди в присутності дитини. Вона буде знати, що, якщо завинив перед мамою, тато також засудить таку поведінку.

5. Неслухняність не повинна залишатися безкарною, а при повторному порушенні правил слід посилити міру покарання.

6. Не можна дозволяти сьогодні те, що було заборонено вчора.

7. І навпаки, не потрібно постійно командувати дітьми і занадто часто давати доручення. На те вона і дитина, щоб іноді пустувати і насолоджуватися прекрасною порою - дитинством.

8. Дитина має отримувати посильні завдання, що відповідають її розумінню і вмінню. Занадто прості не краще надто складних.

9. Не принесе нічого гарного фамільярне ставлення сина або дочки до вас. Також діти не повинні бачити цього і з боку інших членів сім'ї. Якщо батько нешанобливо відгукнеться про маму, рано чи пізно дитина повторить це.

10. Золоте правило: в усьому діти бачать ваш приклад. Не дозволяйте собі те, що заборонено робити дитині.

Природно, батьки - не бездушні роботи з дресирування дітей, у всьому потрібно знайти причину незадовільної поведінки і з розумінням і любов'ю спокійно навчити дитину слухняності. Все у ваших руках!

По материалам книги Ю.Б.Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?»


Фізично розвиваємо дитину вдома за допомогою здоров’язберігаючих технологій

Пісок — унікальний природний матеріал, що сприяє розвитку тактильної чутливості, «мануального інтелекту» дитини. Тому перенесення традиційних навчальних і розвивальних завдань у пісочницю дає додатковий ефект. З одного боку, суттєво підвищується мотивація дитини до занять. З іншого — розвиток пізнавальних процесів відбувається інтенсивніше й гармонійніше. А якщо врахувати, що пісок має чудову властивість «заземлювати» негативну психічну енергію, то в процесі навчальної роботи відбувається й гармонізація психоемоційного стану дитини.

Звукотерапія. Усім відомо про лікувальні властивості природних звуків. Особливо корисні вони для людини міської, задавленої урбанізацією, яка на природі отримує величезний заряд енергії, відчуває в собі підйом духовних і фізичних сил, творчого потенціалу. Навіть короткочасне єднання з природою може відволікти людину від важких думок і щоденної метушні. Одна справа — чути гуркотіння машин на виробництві, вищання гальм та гудки авто на вулиці, нестрункий гомін людських голосів у магазині, й зовсім інша — заспокійливі звуки живої природи, невід’ємною частиною якої є сама людина.

Кольоротерапія — це метод зцілення кольором, який нині став дуже популярним. Ще в глибоку давнину люди помітили, що кольори не лише можуть поновлювати душевну рівновагу, вони є серйозним лікувальним фактором за численних психічних та фізичних хвороб. Кольором зцілювали в Єгипті, Китаї, Індії, Персії. Вплив кольору на психіку й тіло людини не припиняв бути актуальною темою й пізніше. Наш мозок, вважають учені, сприймає колір так, як шлунок їжу. І так само, як нам іноді хочеться якої-небудь конкретної їжі, наше тіло час від часу потребує конкретного кольору. При цьому «пілюлі кольору» для людини абсолютно безпечні, тоді як прийом синтетичних ліків може супроводжуватися численними побічними небажаними явищами.


Як навчити малюка вдягатись самостійно?

Навчати дитину навичок самостійного одягання слід з двох-трьох років. Приблизно з цього віку в дитини з’являється наполегливе прагнення до самостійності, і якщо ви вчасно і правильно відреагуєте, то вам взагалі не доведеться змушувати дитину робити щось — вона сама цього прагнутиме. Тому якщо вашому малюкові два або три роки, зверніть увагу на кілька рекомендацій дитячих психологів.

Не можна придушувати ініціативу дитини. Якщо вона хоче спробувати одягнутися сама, не заважайте їй. Але й не вимагайте від дитини відразу ж, щоб вона одягалася тільки сама. Дуже часто батьки просто не витримують повільного темпу одягання малюка і, відчуваючи, що вони вже спізнюються, починають у поспіху самі одягати дитину, не даючи їй самостійності. У цьому випадку має сенс почати збори трохи заздалегідь, з урахуванням часу на спокійне освоєння навичок одягання малюком.

Не слід виражати своє невдоволення відносно невдалих спроб дитини одягатися. Пам’ятайте, що малюк вчиться, і від батьків він чекає похвал, а не критики.

Якщо дитина не хоче одягатися самостійно, спробуйте трохи спонукати її: наприклад, одягаючи їй шкарпетки або штанці не до кінця і пропонуючи дитині закінчити вдягання самій.

Можна спрямувати навчання в цікавіше русло. Наприклад, запросіть пограти малюка з вами із застосуванням елементів одягу. Багато дітей люблять демонструвати наряди. Граючи, спонукайте свого малюка самостійно одягатися і роздягатися.

Дуже часто швидкому освоєнню навички самостійного одягання перешкоджає сама конструкція одягу дитини. Якщо на речах малюка є чисельні блискавки і шнурівки, дрібні ґудзики, то це значно ускладнює процес одягання. Тому на перший час було б доречніше купувати дитині речі з великими зручними застібками, на липучках, резинкою.


Значення літературних та музичних творів в естетичному розвитку дошкільників

Читання книг посідає в житті дошкільника особливе місце, оскільки саме книга залишається найбільш доступним засобом духовного й етичного розвитку особистості малюка. Залучення дитини до читання є одним з основних завдань художньо-естетичного виховання дошкільника.

З іншого боку, книга на дошкільному етапі виступає як ефективний засіб пізнавально-мовленнєвого розвитку дитини, допомагає малюкові швидко й зацікавлено пізнавати навколишній світ, вбирати і переживати величезну кількість вражень, навчає переймати норми поведінки людей, наслідувати їх, у тому числі й героїв книг.

Головна цінність дошкольного віку — висока емоційна чуйність у сприйнятті художнього слова, здатність яскраво переживати описані події, неодноразово з хвилюванням стежити за розвитком сюжету.

У 3–4 роки дитина відзначається високою допитливістю, намагається розширити свій кругозір, прагне вийти за межі навколишнього середовища. Твори про тварин, природні явища, опис ігрових і побутових ситуацій дозволяють дитині пізнавати світ.

Особливу роль у вихованні та розвитку три-, чотирирічної дитини відіграє фольклор. Пісеньки, пестушки й потішки знайомлять дитину з правилами особистої гігієни, правилами життя серед людей, готують малечу до майбутнього дорослого життя.

Мовленнєвій діяльності молодшого дошкільника сприяють:

 • розглядання нової книги, що передує читанню, прогнозування змісту майбутнього читання («Про кого ця казка? Хто це такий?.. Хто до кого в гості прийшов?» тощо);
 • спільне розглядання ілюстрацій до вже знайомого твору;
 • багатократне читання оповідання в різних умовах: батьки читають — потім діти розглядають картинки; батьки читають — діти одночасно розглядають картинки; батьки читають — діти виконують певні дії (причісують конячку, жаліють іграшкового ведмедика тощо); батьки розповідають текст й одночасно його розігрують з ляльками.

Унаслідок систематичного читання діти навчаться:

 • брати участь у спільному обговоренні почутого;
 • розказувати, інсценувати знайомі твори;
 • висловлювати сприйняття тексту в зовнішній дії;
 • емоційно реагувати на прослуханий твір;
 • слухати твори різних жанрів, налаштовуватися на читання казки, оповідання, вірша.

Маленький слухач казки також втручається в хід події, перериває читання, сміється і плаче, часто передбачає розв’язку, вимагаючи її здійснення.

Трирічна дитина трьох років, ще недостатньо усвідомлюючи це, «допомагає» персонажам. Наприклад, підбадьорює дівчинку-героїню казки Л. М. Толстого «Три ведмеді». Затуливши пальчиками зображення ведмедів, вимовляє: «Ти не бійся!», а побачивши на екрані телевізора початок демонстрування народної казки «Вовк і семеро козенят», вона, ледве не плачучи, просить попередити козенят про те, що вовк їх підслуховує.


Як заучувати вірші з дітьми

(пам'ятка для батьків)

 • У дошкільному віці діти досить добре запам’ятовують прості римовані рядки. Це ефективний спосіб розвитку пам’яті дитини. До того ж, розвивається коло знань, здатність розуміти літературну мову. Однак треба пам’ятати декілька простих правил вивчення з дітьми віршів:
 • Прочитайте, а ще краще розкажіть дитині вірш. Якщо ви знаєте напам’ять вірш, у дитини з’явиться стимул вивчити його. Звернуть увагу на інтонацію, з якою слід прочитати рядки.
 • Проведіть словникову роботу. Поясніть дитині значення незрозумілих їй слів, наведіть синоніми.
 • Супроводжуйте вивчення вірша відповідними рухами, якщо це можливо. Дитина сприйматиме вивчення вірша як гру, тому процес запам’ятовування стане легким і веселим.
 • Намалюйте схематично зміст вірша. Прості символи дитина сприймає швидко, без пояснень. Вони стануть опорою не лише для неї, а й для вас.
 • Обов’язково поставте декілька запитань за змістом вірша, запропонуйте дитині уявити себе на місці героя (якщо він є) або уявно перенестися до світу вірша. Це допоможе встановити, наскільки правильно дитина зрозуміла зміст вірша, а також розвине уяву, фантазію, мовлення дошкільняти.


Як допомогти дитині адаптуватися в дитячому садку

(пам’ятка для батьків)

 • Шановні батьки! Усвідомте, що ваше власне хвилювання передається дитині. Щоб запобігти цьому, заздалегідь познайомтеся з вихователями групи та особливостями організації життя в групі.
 • Дайте дитині позитивну перспективу: розкажіть, що в дитячому садку багато діток, іграшок, там буде цікаво і добре.
 • Підпорядкуйте домашній режим режиму роботи дитячого садка, особливо дотримуйтесь часу вкладання спати і періодів харчування.
 • Навчіть дитину елементарних навичок самообслуговування.
 • Повідомте вихователів про звички і вподобання вашого малюка.
 • Потурбуйтеся про нервову систему сина чи дочки — не залишайте малюка на цілий день з перших днів відвідування дитячого садка.
 • Тримайте тісний зв’язок з персоналом групи і будьте певні, що працівники зуміють прийняти вашу дитину і по-материнськи дбатимуть про неї.


БАТЬКАМ

ПРО ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ДІТЬМИ

/Files/images/nasilie_stop.jpg

Жорстоке поводження з дітьми — це феномен, існування якого відоме з часу появи історич­них записів людства. Оскільки насилля — не лише соціальне явище, воно пов'язане з природою людини.

Жорстоке поводження з дітьми — це феномен, існування якого відоме з часу появи історич­них записів людства. Оскільки насилля — не лише соціальне явище, воно пов'язане з природою людини.

На сьогодні не існує єдиного визначення терміну «жорстоке поводження з дітьми». Проте більшість дослідників і практиків у розвинених країнах користуються визначенням, запро­понованим відомим американським психологом італійського походження Джеймсом Гарбаріно: «Будь-яку дію або бездіяльність стосовно дитини з боку батьків, осіб, які їх замінюють, а також закладів або суспільства загалом, внаслідок чого порушено фізичний або психіч­ний розвиток, здоров'я або благополуччя дитини, а також обмежено її права й свободи вважають жорстоким поводженням з дітьми».

Основними формами жорстокого поводження з дітьми є:

· психологічне (емоційне) насильство;

· сексуальне насильство або розбещення;

· фізичне насильство;

· нехтування інтересами та потребами дитини.

З перших років життя дитина «вбирає» все, що бачить і чує у себе вдома, адже її життєдіяльність стає часточкою життя сім'ї. Тож гармонійна та доброзичлива атмосфера сімейних стосунків дуже важлива для зростання малюка. Від доброзичливості найближчого оточення дитини залежить її емоційне і фізичне здоров'я, вмін­ня контактувати з людьми. Діти, яких поважають, учаться поважати інших. Про яких турбуються — вчаться ви­являти турботу. Яких люблять такими, якими вони є, — вчаться бути терпими до інших. Так закладаються основи гуманних стосунків батьків і дітей. Тому завданням батьків - є необхідність зрозуміти і прийняти сучасні гуманістичні ідеї та переконання, які грунтуються на повазі до особистості дитини. Адже батьки часто не сприймають, що їхні дії є жорстокими щодо дитини і можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Важливо, що усі форми жорстокого поводження пов'язані між собою та негативно впливають на особистість дитини.

Готуємо дитину до письма

(консультація для батьків

дітей старшого дошкільного віку)

Практика показує, що діти 5-6 років не рідко мають незадовільний рівень розвитку дрібної та великої моторики. Вони не спроможні проводити достатньо чіткі прямі лінії при змалюванні зразків фігур, друкованих літер, не вміють точно вирізати по контуру із паперу, у них погана координація рухів під час бігу, стрибків, загальна рухова неспритність і незграбність. Причини недостатнього розвитку моторики різні й багатогранні. Але серед них можна виділити найбільш розповсюджені, які відображають загальні умови розвитку і виховання сучасних дітей: ослаблення організму і зниження показників фізичного розвитку; соціальні фактори; втрата культури дитячих вуличних ігор. Для покращення дрібної моторики руки батьки можуть використовувати зі своїми малятами наступні прийоми роботи: 1. Пальчикові ігри. Вони викликають у дітей пожвавлення позитивні емоції, здійснюють тонізуючий вплив на функціональний стан мозку, сприяють розвитку мовлення, навчають узгоджувати дрібні рухи руки. 2. Робота з тістом, пластиліном, глиною, різними пластичними масами. 3. Використання предметів, з якими дитина здатна маніпулювати самостійно: мозаїки, гудзиків, природного матеріалу. Робота з такими матеріалами тренує пальці, розвиває зорову, образну пам′ять, координацію дрібних рухів руки та пальчиків. 4. Вирізання ножицями (слід обов′язково пояснити дитині правила безпеки при користуванні ними). Головне у роботі з ножицями та папером забезпечувати координацію рухів пальців та руки, синхронну роботу обох рук, оскільки потрібно притримувати папір однією рукою, а ведучою різати ножицями. Ці прийоми та багато інших ігор та вправ: ігри з піском, водою, лічильними паличками та предметами домашнього вжитку, а також ігровий масаж, заняття нетрадиційними видами художньо-творчої діяльності ви можете знайти в книзі О.О. Яловської "Пальчики дошкільнят: розвиваємо руку - розвиваємо мозок." Тернопіль: Мандрівець, 2010 р.

Рекомендації батькам з підготовки дитини до дитячого садка

· Зверніть увагу на домашній режим харчування та сну й потроху наближайте його до того режиму, що буде у дитячому садку.
· Поступово формуйте навички спілкування дитини з однолітками: гуляйте з ним на ділянці дитячого садка, залучайте до спільної діяльності з іншими дітьми.
· Привчайте малюка до самостійності й доступного для його віку самообслуговування.
· Розповідайте дитині, що таке дитячий садок, навіщо туди ходять діти, чому ви хочете, щоб вона туди пішла.
· Проходячи повз дитячий садок, з радістю нагадуйте дитині, як їй пощастило — восени вона зможе ходити сюди. Розповідайте рідним, і знайомим у присутності малюка про свою удачу, кажіть, що пишаєтеся своєю дитиною, адже її прийняли до дитячого садка.
· Докладно розповідайте дитині про режим дитячого садка: що, як і в якій послідовності вона робитиме.
· Учіть дитину гратися. Психологи виявили чітку закономірність між розвитком предметної діяльності дитини та її звиканням до дитячого садка. Найлегше адаптуються малюки, які вміють довго, різноманітно й зосереджено діяти з іграшками.
· Розробіть разом з дитиною нескладну систему прощальних знаків уваги, так їй буде легше відпустити вас.
Пам'ятайте, що на звикання дитини до дитячого садка може знадобитися до півроку. Розраховуйте свої сили, можливості й плани.
· Переконайтеся у тім, що вашій родині дитячий садок необхідний саме зараз. Будь-які ваші коливання дитина використовуватиме для того, щоб протистояти відвідуванню дитячого садка
· У присутності дитини уникайте критичних зауважень на адресу дошкільного закладу і його працівників. Ніколи не лякайте дитину дитячим садком.

Прийоми, що полегшують дитині ранкові прощання

· Навчіться прощатися з дитиною швидко. Не затягуйте розставання. Інакше малюк відчує ваше занепокоєння і йому буде ще складніше заспокоїтися.
· Покладіть малюку до кишеньки яку-небудь пам'ятну річ, що нагадуватиме про вас і про те, як сильно ви його любите.
· Вигадайте забавний ритуал прощання й строго дотримуйтеся його, наприклад завжди цілуйте дитину в щічку, а потім ніжно потріться носиками або що-небудь подібне.
· Не намагайтеся підкупити дитину, щоб вона залишилася у дитячому садку за нову іграшку.
· Чітко дайте дитині зрозуміти, що хоч би які істерики вона влаштовувала, їй все одно доведеться йти до дитячого садка. Якщо ви хоч раз піддастеся дитині, надалі вам буде вже набагато складніше впоратися з її вередуваннями й слізьми.
Кiлькiсть переглядiв: 2608

Коментарi